Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản sao lục Trung Ương
Số hiệu văn bản 628/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/05/2020
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếuBan hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Cơ quan banh hànhChính phủ
Loại văn bảnQuyết định
Văn bản gốc
628_QD-TTg_11052020-signed.pdf