Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản sao lục Trung Ương
Số hiệu văn bản 404/NQ-BCSĐ
Ngày ban hành 28/02/2018
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếuChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Cơ quan banh hànhKhác
Loại văn bảnNghị Quyết
Văn bản gốc
464nqbcsđ18bchtư.pdf