Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản sao lục Trung Ương
Số hiệu văn bản 170/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/11/2013
Người ký Mai Việt Trung
Trích yếuSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.
Cơ quan banh hànhChính phủ
Loại văn bảnNghị định
Văn bản gốc
1906sy13.pdf