Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản sao lục Trung Ương
Số hiệu văn bản 07/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2013
Người ký Nguyễn Tấn Luật
Trích yếuSửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Cơ quan banh hànhChính phủ
Loại văn bảnNghị định
Văn bản gốc
86_SY.pdf