Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
344/QĐ-TTg 05/04/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi.
16/2018/QĐ-TTg 05/04/2018
Quyết định về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
351/QĐ-TTg 04/04/2018
Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020.
180/QĐ-UBDT 03/04/2018
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.
14/2018/QĐ-TTg 20/03/2018
Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
279/QĐ-TTg 15/03/2018
Phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.
319/QĐ-TTg 15/03/2018
Phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
12/2018/QĐ-TTg 14/03/2018
Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
250/QĐ-TTg 12/03/2018
Phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
267/QĐ-TTg 05/03/2018
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
288/QĐ-NHNN 02/03/2018
Giao nhận ngân hàng phục vụ cho Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung" và Viện trợ không hoàn lại đi kèm Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
76/QĐ-TCTK 02/03/2018
Tiến hành Điều tra biến động dân số về kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018.
10/2018/QĐ-TTg 01/03/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bành gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
217/QĐ-TTg 27/02/2018
Quyết định ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.
128/QĐ-BTNMT 09/02/2018
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nâng cấp đường dây 110 kV TBA 220 kV Quảng Ngãi - Đức Phổ - Tâm Quan".
299/QĐ-BTNMT 09/02/2018
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Cải tạo, nâng công suất Nhà máy sản xuất phân bón NPK lên 100.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định.
140/QĐ-TTg 09/02/2018
Phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải”.
78/QĐ-TTg 05/02/2018
Phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025.
50/2017/QĐ-TTg 01/02/2018
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
21/QĐ-BCĐCTPTLN 01/02/2018
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
126/QĐ-BTTTT 31/01/2018
Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoạt một phần thuốc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.
79/QĐ-TTg 30/01/2018
Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025.
86/QĐ-TTg 30/01/2018
Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
76/QĐ-TTg 30/01/2018
Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
152/QĐ-BNN-TCTL 26/01/2018
Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2018 dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
63/QĐ-TTg 24/01/2018
Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
06/2018/QĐ-TTg 23/01/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuốc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
235/QĐ-BTNMT 23/01/2018
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 23/01/2018.
2131/QĐ-TTg 22/01/2018
Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018.
125/QĐ-BTNMT 18/01/2018
Ủy quyền ký xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 50 trang.