Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
120/QĐ-VPCP 12/03/2020
Quyết định về việc tặng Bằng khen của BTCN về thành tích xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia
366/QĐ-TTg 11/03/2020
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
274/QĐ-LĐTBXH 11/03/2020
Về việc tổ chức xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em
378/QĐ-BHXH 11/03/2020
Ban hành quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
169/QĐ-BCĐCCHC 11/03/2020
Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
359/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam.
358/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định Phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.
357/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
313/QĐ-BTC 10/03/2020
Về phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước
315/QĐ-BTC 10/03/2020
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước
316/QĐ-BTC 10/03/2020
Ban hành Danh mục các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
355/QĐ-BGTVT 10/03/2020
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
329/QĐ-BXD 10/03/2020
Ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Xây dựng
165/QĐ-BCĐ138-CP 10/03/2020
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
351/QĐ-TTg 06/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
296/QĐ-BTTTT 05/03/2020
V/v sửa đổi một số điều tại Quyết định số 2250/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Danh sách thành viên và lãnh đạo các nhóm của Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
412/QĐ-BYT 14/02/2020
Quyết định ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia
396a/QĐ-BCT 10/02/2020
Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
80/QĐ-BCĐQG 07/02/2020
Về việc thành lập các tiểu ban chống dịch (do chủng mới của virut Corona gây ra)
147/QĐ-TTg 22/01/2020
Phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030
405/QĐ-BVHTTDL 14/01/2020
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
2020/QĐ-LĐTBXH 31/12/2019
Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phạm vi chức năng QLNN của Bộ LĐTBXH
2592/QĐ-BGTVT 31/12/2019
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
1978/QĐ-LĐTBXH 30/12/2019
Ban hành các Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
3543/QĐ-BKHCN 26/11/2019
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
418/QĐ-TTg 22/04/2019
Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".
17/2019/QĐ-TTg 11/04/2019
Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.
182/QĐ-TTg 19/02/2019
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trồng trọt, Luật chăn nuôi.
172/QĐ-TTg 19/02/2019
Phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025".
173/QĐ-TTG 19/02/2019
Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 50 trang.