Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
276/QĐ-TTg 19/02/2013
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
316/QĐ-TTg 19/02/2013
Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013.
263/QĐ-TTg 06/02/2013
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.
262/QĐ-TTg 06/02/2013
Về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012.
386/QĐ-BGDĐT 06/02/2013
Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
239/QĐ-TTg 06/02/2013
Về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
11/2013/QĐ-TTg 04/02/2013
Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán vật một số loại động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
250/QĐ-TTg 04/02/2013
V/v giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.
161/QĐ-BNN-TCLN 01/02/2013
Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013.
229/QĐ-TTg 01/02/2013
Phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020"
12/2013/QĐ-TTg 30/01/2013
Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
06/2013/QĐ-TTg 30/01/2013
Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
155/QĐ-BTC 30/01/2013
Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.
10/2013/QĐ-TTg 29/01/2013
Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.
07/2013/QĐ-TTg 29/01/2013
Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
09/2013/QĐ-TTg 29/01/2013
Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
216/QĐ-TTg 28/01/2013
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.
03/2013/QĐ-TTg 28/01/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
201/QĐ-TTg 28/01/2013
Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
211/QĐ-TTg 28/01/2013
phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.
197/QĐ-TTg 28/01/2013
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam.
05/2013/QĐ-TTg 24/01/2013
Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
159/QĐ-TTg 24/01/2013
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
163/QĐ-TTg 24/01/2013
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.
08/2013/QĐ-TTg 24/01/2013
Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
189/QĐ-TTg 23/01/2013
về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương.
04/2013/QĐ-TTg 23/01/2013
Về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
187/QĐ-TTg 23/01/2013
Về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tôi phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.
160/QĐ-TTg 23/01/2013
Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015.
122/QĐ-TTg 22/01/2013
Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Hiển thị trang: 49 trong tổng số 50 trang.