Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
08/2020/TT-BCT 08/04/2020
Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba
461/QĐ-TTg 07/04/2020
Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
878/QĐ-BTNMT 07/04/2020
Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác đá ốp lát granit đỏ khu Trung tâm mỏ An Trường, thuộc xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần VRG Đá Bình Định
13/2020/QĐ-TTg 06/04/2020
Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
460/QĐ-TTg 06/04/2020
Quyết định về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
243/QĐ-BNV 03/04/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
1551/QĐ-BYT 03/04/2020
Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”
06/2020/TT-BTTTT 03/04/2020
Thông tư Ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
542/QĐ-BGTVT 03/04/2020
Quyết định về công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
448/QĐ-BTC 31/03/2020
Về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020
Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước
452/QĐ-BTC 31/03/2020
Quyết định về điều chỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
12/2020/QĐ-TTg 31/03/2020
Quyết định thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
11/2020/QĐ-TTg 30/03/2020
Quyết định về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính
436/QĐ-TTg 30/03/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025
436/QĐ-BTC 27/03/2020
Quyết định về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
431/QĐ-TTg 27/03/2020
Quyết định phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
432/QĐ-TTg 27/03/2020
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
17/2020/TT-BTC 27/03/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
505/QĐ-BHXH 27/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
468/QĐ-BKHĐT 26/03/2020
Ban hành hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
415/QĐ-TTg 25/03/2020
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
416/QĐ-TTg 25/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
409/QĐ-TTg 24/03/2020
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
411/QĐ-TTg 24/03/2020
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
904/QĐ-BVHTTDL 24/03/2020
Ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế Phối hợp liên ngành về PCBLGĐ năm 2020
404/QĐ-TTg 23/03/2020
Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
402/QĐ-TTg 20/03/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc
736/QĐ-BGDĐT 13/03/2020
Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
371/QĐ-TTg 12/03/2020
Quyết định Tặng Kỷ niệm chương “Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày” cho 17 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định.
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 50 trang.