Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1578/QĐ-BNN-TCTS 29/04/2020
Quyết định về việc đưa cảng cá ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã công bố theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019
588/QĐ-TTg 28/04/2020
Phê duyệt "Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp giữa các vùng, đối tượng đến năm 2030"
1165/QĐ-BCT 24/04/2020
Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
50/2020/NĐ-CP 24/04/2020
Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
541/QĐ-TTg 24/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
542/QĐ-TTg 24/04/2020
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020
Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
761/QĐ-BGTVT 24/04/2020
Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
1466/QĐ-BNN-CN 21/04/2020
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1466/QĐ-BNN-CN 21/04/2020
Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
541/QĐ-TTg 20/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
542/QĐ-TTg 20/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
536/QĐ-TTg 17/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
537/QĐ-TTg 17/04/2020
Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030
1147/QĐ-BCT 17/04/2020
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nước Lương trên địa bàn tỉnh Bình Định
643/QĐ-BTC 17/04/2020
Về việc điều chuyển tài sản từ Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Bộ Công Thương
516/QĐ-TTg 16/04/2020
Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
525/QĐ-TTg 16/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
05/2020/TT-BCT 16/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập- tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
1165/QĐ-BCT 16/04/2020
Quyết định bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
25/2020/TT-BTC 14/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
26/2020/TT-BTC 14/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
838/QĐ-HĐPH 14/04/2020
V/v kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
495/QĐ-TTg 10/04/2020
Quyết định về thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
503/QĐ-TTg 10/04/2020
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
500/QĐ-TTg 10/04/2020
Về việc ban hành Đề án Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
1106/QĐ-BCT 10/04/2020
Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020
14/2020/QĐ-TTg 08/04/2020
Quyết định về Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
489/QĐ-TTg 08/04/2020
Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
1350/QĐ-BNN-TCTS 08/04/2020
Quyết định về việc đưa cảng cá Gành Hào ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 50 trang.