Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 15/08/2016
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT 03/08/2016
Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT 25/07/2016
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
18/2016/TTLT-BGTVT-BTC 30/06/2016
Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương.
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH 30/06/2016
Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.
110/2016/TTLT-BTC-BKHCN 30/06/2016
Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.
105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH 30/06/2016
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT 29/06/2016
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đương thủy nội địa.
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG 29/06/2016
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ.
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 28/06/2016
Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 23/06/2016
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
89/2016/TTLT-BTC-BCT 23/06/2016
Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016
Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 22/06/2016
Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 15/06/2016
Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT 20/04/2016
Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không.
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 23/03/2016
Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.
55/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/02/2016
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn.
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/02/2016
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn.
57/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/02/2016
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.
56/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/02/2016
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.
53/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/02/2016
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường.
52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/02/2016
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 27/01/2016
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 09/12/2015
Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 09/12/2015
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 09/12/2015
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.
38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 09/12/2015
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.
06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV 22/10/2015
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 22/09/2015
Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 4 trang.