Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
04/CTr-BCA-HCCB 16/05/2014
Chương trình phối hợp giữa Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay.
744/CS-NC 13/05/2014
Tổ chức khảo sát đối với người có công định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
471/HD-BTĐKT 11/04/2014
Hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015.
105/CTPH-UBDT-TCTK 12/03/2014
Chương trình phối hợp công tác thống kê trong lĩnh vực dân tộc.
764A/ĐKVNTB-DB 12/02/2014
Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa khô năm 2014 khu vực Nam Trung bộ.
13/KTTV-BĐ 31/12/2013
Nhận định tình hình Khí tượng thủy văn mùa khô năm 2014 ở khu vực Bình Định.
4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW 31/12/2013
Chương trình phối hợp Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015)
01_CTr/HNDT 10/07/2013
Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Hội Nông dân tỉnh Bình Định Khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018
14/CTPH-BTP-HLHPNVN 31/05/2013
Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017.
04/BB-DHMT 17/04/2013
Hội nghị tổng kết năm 2012 và ký kết giao ước thi đua năm 2013 của Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải Miền Trung.
0 09/04/2013
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
411/VPCTN-TH 09/04/2013
Về vấn đề "Công tác giáo dục đạo đức trong trường phổ thông" ở nước ta trong thời gian qua.
92/KH-TƯHCTĐ 04/04/2013
Thực hiện dự án "Ngân hàng bò" hỗ trợ gia đình nghèo tại các tỉnh năm 2013.
34/HĐ-BCĐQG 26/03/2013
Thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2013.
430/CTr-BVHTTDL-BTTTT 19/03/2013
Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông Tin và Truyền Thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.
44/CTHĐ-UBATGTQG 18/03/2013
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" giai đoạn 2012-2022.
239/HD-UBDTSĐHP 25/02/2013
Tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
D819 09/01/2013
Dự án phát triển hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 2 trang.