Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
78/2016/NĐ-CP 22/07/2016
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
79/2016/NĐ-CP 22/07/2016
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vận lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
75/2016/NĐ-CP 19/07/2016
Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.
60/2016/NĐ-CP 18/07/2016
Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
67/2016/NĐ-CP 14/07/2016
Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
72/2016/NĐ-CP 14/07/2016
Về hoạt động nhiếp ảnh.
41/2016/NĐ-CP 08/07/2016
Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
115/2016/NĐ-CP 08/07/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
0 07/07/2016
Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ.
36/2016/NĐ-CP 06/07/2016
Về quản lý trang thiết bị y tế.
57/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.
62/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
63/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
64/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
65/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xê ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
102/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Quy định điều kiện kinh doanh thuốc.
96/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
109/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
38/2016/NĐ-CP 28/06/2016
Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.
54/2016/NĐ-CP 28/06/2016
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
55/2016/NĐ-CP 23/06/2016
Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.
51/2016/NĐ-CP 23/06/2016
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
53/2016/NĐ-CP 23/06/2016
Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
39/2016/NĐ-CP 16/06/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
37/2016/NĐ-CP 16/06/2016
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
31/2016/NĐ-CP 17/05/2016
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
35/2016/NĐ-CP 15/05/2016
Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.
44/2016/NĐ-CP 15/05/2016
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
40/2016/NĐ-CP 15/05/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
30/2016/NĐ-CP 28/04/2016
Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 17 trang.