Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
172/2016/NĐ-CP 06/01/2017
Nghị định sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
175/2016/NĐ-CP 30/12/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
168/2016/NĐ-CP 27/12/2016
Nghị định quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.
171/2016/NĐ-CP 27/12/2016
Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
166/2016/NĐ-CP 24/12/2016
Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
158/2016/NĐ-CP 12/12/2016
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.
153/2016/NĐ-CP 25/11/2016
Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
154/2016/NĐ-CP 24/11/2016
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016
Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phần I
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016
Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phần II
147/2016/NĐ-CP 10/11/2016
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
143/2016/NĐ-CP 03/11/2016
Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
135/2016/NĐ-CP 10/10/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền đất, thuê mặt nước.
136/2016/NĐ-CP 19/09/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
106/2016/NĐ-CP 05/09/2016
Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
119/2016/NĐ-CP 31/08/2016
Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.
111/2016/NĐ-CP 31/08/2016
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.
104/2016/NĐ-CP 31/08/2016
Quy định về hoạt động tiêm chủng.
103/2016/NĐ-CP 25/08/2016
Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
121/2016/NĐ-CP 24/08/2016
Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020.
108/2016/NĐ-CP 23/08/2016
Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.
95/2016/NĐ-CP 12/08/2016
Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
04/VBHN-BGTVT 11/08/2016
Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
118/2016/NĐ-CP 11/08/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
98/2016/NĐ-CP 11/08/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
91/2016/NĐ-CP 29/07/2016
Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
90/2016/NĐ-CP 29/07/2016
Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
93/2016/NĐ-CP 29/07/2016
Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
85/2016/NĐ-CP 28/07/2016
Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
61/2016/NĐ-CP 27/07/2016
Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 17 trang.