Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
82/2017/NĐ-CP 26/07/2017
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
85/2017/NĐ-CP 19/07/2017
Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.
84/2017/NĐ-CP 18/07/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
76/2017/NĐ-CP 07/07/2017
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
77/2017/NĐ-CP 03/07/2017
Quy định về quan lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.
75/2017/NĐ-CP 20/06/2017
Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
73/2017/NĐ-CP 14/06/2017
Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
70/2017/NĐ-CP 13/06/2017
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
67/2017/NĐ-CP 05/06/2017
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
65/2017/NĐ-CP 01/06/2017
Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.
56/2017/NĐ-CP 18/05/2017
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.
59/2017/NĐ-CP 12/05/2017
Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
44/2017/NĐ-CP 25/04/2017
Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017
Nghị định Về nhãn hàng hóa.
42/2017/NĐ-CP 13/04/2017
Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
39/2017/NĐ-CP 12/04/2017
Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
33/2017/NĐ-CP 12/04/2017
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
35/2017/NĐ-CP 11/04/2017
Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
37/2017/NĐ-CP 11/04/2017
Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
38/2017/NĐ-CP 11/04/2017
Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.
40/2017/NĐ-CP 05/04/2017
Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh muối.
36/2017/NĐ-CP 04/04/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
30/2017/NĐ-CP 21/03/2017
Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
21/2017/NĐ-CP 13/03/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
08/2017/NĐ-CP 17/02/2017
Quy định về lưu chiểu điện tử đối loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.
15/2017/NĐ-CP 17/02/2017
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
14/2017/NĐ-CP 17/02/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
13/2017/NĐ-CP 10/02/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
02/2017/NĐ-CP 23/01/2017
Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
164/2016/NĐ-CP 06/01/2017
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 17 trang.