Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
148/2017/NĐ-CP 08/01/2018
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
147/2017/NĐ-CP 08/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
144/2017/NĐ-CP 04/01/2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (Phần I)
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (Phần II)
146/2017/NĐ-CP 25/12/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ.
141/2017/NĐ-CP 18/12/2017
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
139/2017/NĐ-CP 27/11/2017
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở .
126/2017/NĐ-CP 24/11/2017
Chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
129/2017/NĐ-CP 16/11/2017
Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
119/2017/NĐ-CP 14/11/2017
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
114/2017/NĐ-CP 17/10/2017
Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.
111/2017/NĐ-CP 05/10/2017
Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
110/2017/NĐ-CP 04/10/2017
Tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội.
108/2017/NĐ-CP 20/09/2017
Quản lý phân bón.
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
104/2017/NĐ-CP 14/09/2017
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.
102/2017/NĐ-CP 07/09/2017
Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.
101/2017/NĐ-CP 06/09/2017
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
97/2017/NĐ-CP 29/08/2017
Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. (Phần I)
97/2017/NĐ-CP 29/08/2017
Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. (Phần II)
96/2017/NĐ-CP 24/08/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
100/2017/NĐ-CP 24/08/2017
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
95/2017/NĐ-CP 24/08/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
98/2017/NĐ-CP 18/08/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
99/2017/NĐ-CP 18/08/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
92/2017/NĐ-CP 16/08/2017
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
90/2017/NĐ-CP 10/08/2017
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
94/2017/NĐ-CP 10/08/2017
Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 17 trang.