Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
131/2018/NĐ-CP 10/10/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
126/2018/NĐ-CP 02/10/2018
Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
128/2018/NĐ-CP 02/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
122/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".
120/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
121/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
125/2018/NĐ-CP 19/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
116/2018/NĐ-CP 17/09/2018
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
123/2018/NĐ-CP 17/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
113/2018/NĐ-CP 12/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
111/2018/NĐ-CP 07/09/2018
Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.
106/2018/NĐ-CP 05/09/2018
Nông nghiệp hữu cơ.
109/2018/NĐ-CP 05/09/2018
Nông nghiệp hữu cơ
108/2018/NĐ-CP 31/08/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
102/2018/NĐ-CP 31/07/2018
Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
99/2018/NĐ-CP 20/07/2018
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
96/2018/NĐ-CP 19/07/2018
Nghị định Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
93/2018/NĐ-CP 16/07/2018
Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.
98/2018/NĐ-CP 16/07/2018
Nghị định Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
91/2018/NĐ-CP 12/07/2018
Nghị Định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.
92/2018/NĐ-CP 03/07/2018
Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ.
88/2018/NĐ-CP 25/06/2018
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
87/2018/NĐ-CP 15/06/2018
Nghị định về kinh doanh khí.
85/2018/NĐ-CP 12/06/2018
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.
70/2018/NĐ-CP 06/06/2018
Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
82/2018/NĐ-CP 01/06/2018
Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
80/2018/NĐ-CP 28/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
83/2018/NĐ-CP 28/05/2018
Nghị định về khuyến nông.
84/2018/NĐ-CP 28/05/2018
Về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
77/2018/NĐ-CP 16/05/2018
Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 17 trang.