Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
70/2013/NĐ-CP 09/07/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/2/2002 của Chính phủ.
68/2013/NĐ-CP 08/07/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi.
64/2013/NĐ-CP 04/07/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
65/2013/NĐ-CP 03/07/2013
Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
61/2013/NĐ-CP 03/07/2013
Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
63/2013/NĐ-CP 03/07/2013
Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
66/2013/NĐ-CP 03/07/2013
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
67/2013/NĐ-CP 02/07/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
62/2013/NĐ-CP 02/07/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
58/2013/NĐ-CP 20/06/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
57/2013/NĐ-CP 05/06/2013
Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.
51/2013/NĐ-CP 30/05/2013
Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
49/2013/NĐ-CP 30/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
54/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
53/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
55/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
50/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
56/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
47/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
44/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao đồng về hợp đồng lao động.
43/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
46/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.
45/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
48/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
52/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Về thương mại điện tử.
42/2013/NĐ-CP 15/05/2013
Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.
40/2013/NĐ-CP 07/05/2013
Quy định về hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.
34/2013/NĐ-CP 04/05/2013
Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
37/2013/NĐ-CP 03/05/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
36/2013/NĐ-CP 26/04/2013
Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
Hiển thị trang: 16 trong tổng số 17 trang.