Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
128/2013/NĐ-CP 15/10/2013
Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.
117/2013/NĐ-CP 11/10/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đối với các cơ quan nhà nước.
116/2013/NĐ-CP 11/10/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
114/2013/NĐ-CP 09/10/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
115/2013/NĐ-CP 08/10/2013
Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
112/2013/NĐ-CP 08/10/2013
Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
111/2013/NĐ-CP 08/10/2013
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
110/2013/NĐ-CP 02/10/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia định, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
103/2013/NĐ-CP 20/09/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.
100/2013/NĐ-CP 11/09/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
101/2013/NĐ-CP 11/09/2013
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
102/2013/NĐ-CP 11/09/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
95/2013/NĐ-CP 09/09/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động.
99/2013/NĐ-CP 09/09/2013
Quy định xử phạt quy phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
96/2013/NĐ-CP 05/09/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
94/2013/NĐ-CP 27/08/2013
Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia.
97/2013/NĐ-CP 27/08/2013
Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
91/2013/NĐ-CP 19/08/2013
Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.
90/2013/NĐ-CP 15/08/2013
Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
89/2013/NQ-CP 06/08/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.
84/2013/NĐ-CP 31/07/2013
Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.
81/2013/NĐ-CP 30/07/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
83/2013/NĐ-CP 30/07/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
80/2013/NĐ-CP 29/07/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
82/2013/NĐ-CP 29/07/2013
Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.
72/2013/NĐ-CP 25/07/2013
Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
77/2013/NĐ-CP 25/07/2013
Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.
78/2013/NĐ-CP 23/07/2013
Về minh bạch tài sản, thu nhập.
76/2013/NĐ-CP 22/07/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
74/2013/NĐ-CP 22/07/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
Hiển thị trang: 15 trong tổng số 17 trang.