Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
174/2013/NĐ-CP 13/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. (PhầnI)
174/2013/NĐ-CP 13/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. (PhầnII)
150/2013/NĐ-CP 12/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/25007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
159/2013/NĐ-CP 12/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
143/2013/NĐ-CP 07/11/2013
Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.
148/2013/NĐ-CP 07/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.
142/2013/NĐ-CP 07/11/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
144/2013/NĐ-CP 07/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
145/2013/NĐ-CP 06/11/2013
Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
151/2013/NĐ-CP 06/11/2013
Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
121/2013/NĐ-CP 05/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
152/2013/NĐ-CP 04/11/2013
Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
139/2013/NĐ-CP 01/11/2013
Quy định xử phạt hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão.
136/2013/NĐ-CP 30/10/2013
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
138/2013/NĐ-CP 30/10/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
141/2013/NĐ-CP 30/10/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học.
140/2013/NĐ-CP 30/10/2013
Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông.
130/2013/NĐ-CP 29/10/2013
Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
134/2013/NĐ-CP 29/10/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
137/2013/NĐ-CP 29/10/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.
113/2013/NĐ-CP 23/10/2013
Về hoạt động mỹ thuật.
131/2013/NĐ-CP 23/10/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
107/2013/NĐ-CP 22/10/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
124/2013/NĐ-CP 22/10/2013
Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
125/2013/NĐ-CP 18/10/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 5//2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.
123/2013/NĐ-CP 18/10/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
119/2013/NĐ-CP 17/10/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.
122/2013/NĐ-CP 17/10/2013
Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
133/2013/NĐ-CP 17/10/2013
Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
120/2013/NĐ-CP 15/10/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
Hiển thị trang: 14 trong tổng số 17 trang.