Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
200/2013/NĐ-CP 10/12/2013
Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.
204/2013/NĐ-CP 10/12/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013,2014.
203/2013/NĐ-CP 06/12/2013
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
201/2013/NĐ-CP 06/12/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
199/2013/NĐ-CP 06/12/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
189/2013/NĐ-CP 04/12/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
191/2013/NĐ-CP 03/12/2013
Quy định chi tiết về tài chính công đoàn.
188/2013/NĐ-CP 29/11/2013
Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
180/2013/NĐ-CP 28/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật du lịch.
181/2013/NĐ-CP 28/11/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.
186/2013/NĐ-CP 28/11/2013
Về Đại học quốc gia.
170/2013/NĐ-CP 28/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.
182/2013/NĐ-CP 28/11/2013
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
179/2013/NĐ-CP 26/11/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (Phần I)
179/2013/NĐ-CP 26/11/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (Phần II)
173/2013/NĐ-CP 26/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
165/2013/NĐ-CP 25/11/2013
Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
166/2013/NĐ-CP 25/11/2013
Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
164/2013/NĐ-CP 25/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
167/2013/NĐ-CP 25/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
158/2013/NĐ-CP 21/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
154/2013/NĐ-CP 21/11/2013
Quy định về khu công nghiệp thông tin tập trung.
155/2013/NĐ-CP 20/11/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
160/2013/NĐ-CP 20/11/2013
Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
157/2013/NĐ-CP 20/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
162/2013/NĐ-CP 20/11/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
156/2013/NĐ-CP 19/11/2013
Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
176/2013/NĐ-CP 14/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.
178/2013/NĐ-CP 14/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
153/2013/NĐ-CP 13/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
Hiển thị trang: 13 trong tổng số 17 trang.