Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
28/2014/NĐ-CP 10/04/2014
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
24/2014/NĐ-CP 08/04/2014
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
18/2014/NĐ-CP 22/03/2014
Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
19/2014/NĐ-CP 21/03/2014
Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
17/2014/NĐ-CP 18/03/2014
Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao.
14/2014/NĐ-CP 10/03/2014
Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.
11/2014/NĐ-CP 06/03/2014
Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.
15/2014/NĐ-CP 04/03/2014
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.
13/2014/NĐ-CP 04/03/2014
Quy định chi tiết và biên pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
195/2013/NĐ-CP 20/02/2014
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.
10/2014/NĐ-CP 13/02/2014
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam.
07/2014/NĐ-CP 11/02/2014
Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.
08/2014/NĐ-CP 11/02/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.
232/VBHN-BNG 10/02/2014
Quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
03/2014/NĐ-CP 07/02/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.
05/2014/NĐ-CP 07/02/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
06/2014/NĐ-CP 27/01/2014
Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
196/2013/NĐ-CP 23/01/2014
Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
02/2014/NĐ-CP 17/01/2014
Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.
221/2013/NĐ-CP 14/01/2014
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
217/2013/NQ-CP 08/01/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
194/2013/NĐ-CP 07/01/2014
Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
215/2013/NĐ-CP 27/12/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
216/2013/NĐ-CP 27/12/2013
Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.
210/2013/NĐ-CP 24/12/2013
Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
208/2013/NĐ-CP 24/12/2013
Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
211/2013/NĐ-CP 24/12/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
207/2013/NĐ-CP 20/12/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hợp đồng xây dựng.
193/2013/NĐ-CP 17/12/2013
Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã.
202/2013/NĐ-CP 17/12/2013
Về quản lý phân bón.
Hiển thị trang: 12 trong tổng số 17 trang.