Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
127/2014/NĐ-CP 13/01/2015
Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
118/2014/NĐ-CP 24/12/2014
Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp.
116/2014/NĐ-CP 23/12/2014
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
94/2014/NĐ-CP 22/12/2014
Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
117/2014/NĐ-CP 19/12/2014
Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.
105/2014/NĐ-CP 03/12/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
115/2014/NĐ-CP 03/12/2014
Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.
108/2014/NĐ-CP 26/11/2014
Về chính sách tinh giảm biên chế.
103/2014/NĐ-CP 20/11/2014
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
100/2014/NĐ-CP 17/11/2014
Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.
99/2014/NĐ-CP 04/11/2014
Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
95/2014/NĐ-CP 31/10/2014
Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.
93/2014/NĐ-CP 31/10/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
98/2014/NĐ-CP 31/10/2014
Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
89/2014/NĐ-CP 06/10/2014
Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
90/2014/NĐ-CP 06/10/2014
Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.
75/2014/NĐ-CP 14/08/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
78/2014/NĐ-CP 11/08/2014
Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
76/2014/NĐ-CP 06/08/2014
Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
73/2014/NĐ-CP 31/07/2014
Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
72/2014/NĐ-CP 31/07/2014
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.
69/2014/NĐ-CP 23/07/2014
Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.
71/2014/NĐ-CP 21/07/2014
Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
67/2014/NĐ-CP 18/07/2014
Về một số chính sách phát triển thủy sản.
66/2014/NĐ-CP 14/07/2014
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.
65/2014/NĐ-CP 09/07/2014
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
64/2014/NĐ-CP 07/07/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
62/2014/NĐ-CP 03/07/2014
Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
59/2014/NĐ-CP 27/06/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
60/2014/NĐ-CP 27/06/2014
Quy định về hoạt động in.
Hiển thị trang: 10 trong tổng số 17 trang.