Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
82/2020/NĐ-CP 15/07/2020
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
80/2020/NĐ-CP 08/07/2020
Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
75/2020/NĐ-CP 01/07/2020
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
76/2020/NĐ-CP 01/07/2020
Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
77/2020/NĐ-CP 01/07/2020
Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
69/2020/NĐ-CP 24/06/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
68/2020/NĐ-CP 24/06/2020
Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
67/2020/NĐ-CP 15/06/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
64/2020/NĐ-CP 10/06/2020
Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
65/2020/NĐ-CP 10/06/2020
Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
63/2020/NĐ-CP 08/06/2020
Nghị định Quy định về công nghiệp an ninh
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020
Vị trí việc làm và biên chế công chức
60/2020/NĐ-CP 29/05/2020
Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
61/2020/NĐ-CP 29/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
54/2020/NĐ-CP 18/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020
Nghị định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
52/2020/NĐ-CP 27/04/2020
Nghị định về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
50/2020/NĐ-CP 20/04/2020
Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
49/2020/NĐ-CP 17/04/2020
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
48/2020/NĐ-CP 15/04/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
41/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
46/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan.
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
42/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
43/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
44/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
40/2020/NĐ-CP 06/04/2020
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 17 trang.