Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
54/2020/NĐ-CP 18/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020
Nghị định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
52/2020/NĐ-CP 27/04/2020
Nghị định về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
50/2020/NĐ-CP 20/04/2020
Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
49/2020/NĐ-CP 17/04/2020
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
48/2020/NĐ-CP 15/04/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
41/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
46/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan.
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
42/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
43/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
44/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
40/2020/NĐ-CP 06/04/2020
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
39/2020/NĐ-CP 03/04/2020
Nghị định Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023
38/2020/NĐ-CP 03/04/2020
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
37/2020/NĐ-CP 30/03/2020
Nghị định Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
35/2020/NĐ-CP 24/03/2020
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
32/2019/NĐ-CP 22/04/2019
Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
30/2019/NĐ-CP 04/04/2019
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
23/2019/NĐ-CP 11/03/2019
Về hoạt động triển lãm.
24/2019/NĐ-CP 08/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.
20/2019/NĐ-CP 05/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
15/2019/NĐ-CP 19/02/2019
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.
12/2019/NĐ-CP 19/02/2019
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
11/2019/NĐ-CP 14/02/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
05/2019/NĐ-CP 31/01/2019
Kiểm toán nội bộ.
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 17 trang.