Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31/2017/TT-BTNMT 27/09/2017
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
85/2017/TT-BTC 26/09/2017
Quy định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.
37/2017/TT-BYT 25/09/2017
Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
18/2017/TT-BCT 21/09/2017
Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.
82/2017/TT-BTC 19/09/2017
Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.
17/2017/TT-BNNPTNT 11/09/2017
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nong nghiệp và PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.
30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
26/2017/TT-BTNMT 11/09/2017
Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
80/2017/TT-BTC 10/09/2017
Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.
86/2017/TT-BTC 08/09/2017
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ về chương tình hưu trí bổ sung tự nguyện.
23/2017/TT-BLĐTBXH 01/09/2017
Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
24/2017/TT-BTNMT 01/09/2017
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. (Phần I)
24/2017/TT-BTNMT 01/09/2017
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. (Phần II)
28/2017/TT-BGTVT 29/08/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/201/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.
35/2017/TT-BYT 18/08/2017
Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.
34/2017/TT-BYT 18/08/2017
Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
75/2017/TT-BTC 15/08/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 cảu Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
20/2017/TT-BTNMT 08/08/2017
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
79/2017/TT-BTC 01/08/2017
Sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
12/2017/TT-BCT 31/07/2017
Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
26/2017/TT-BYT 28/07/2017
Hướng dân chức năng. nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
07/2017/TT-BTP 28/07/2017
Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
10/2017/TT-BCT 26/07/2017
Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. (Phần I)
10/2017/TT-BCT 26/07/2017
Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. (Phần II)
10/2017/TT-BCT 26/07/2017
Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. (Phần III)
76/2017/TT-BTC 26/07/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
20/2017/TT-BLĐTBXH 26/07/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng.
16/2017/TT-BTNMT 25/07/2017
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật điều tran, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
15/2017/TT-BTNMT 21/07/2017
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật. Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.
73/2017/TT-BTC 17/07/2017
Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chí phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 33 trang.