Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
106/2018/TT-BTC 02/12/2018
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
25/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018
Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống.
96/2018/TT-BTC 14/11/2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng người cao tuổi.
88/2018/TT-BTC 12/11/2018
Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
18/2018/TT-BTNMT 12/11/2018
Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
71/2018/TT-BTC 06/11/2018
Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
30/2018/TT-BVHTTDL 31/10/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
148/2018/TT-BQP 24/10/2018
Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
25/2018/TT-NHNN 24/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/20015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
14/2018/TT-BTP 24/10/2018
Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.
62/2018/TT-BTC 16/10/2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
23/2018/TT-BVHTTDL 27/09/2018
Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, tổ chức, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.
27/2018/TT-BCT 19/09/2018
Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắm máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.
83/2018/TT-BTC 18/09/2018
Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
25/2018/TT-BCT 12/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.
73/2018/TT-BTC 05/09/2018
Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản ý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.
70/2018/TT-BTC 23/08/2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.
78/2018/TT-BTC 21/08/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
75/2018/TT-BTC 17/08/2018
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
11/2018/TT-BTP 09/08/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.
05/2018/TT-BXD 02/08/2018
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
85/2018/TT-BQP 12/07/2018
Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
31/2018/TT-BTC 22/06/2018
Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khu HTX, Kiên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.
40/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100%vốn điều lệ đổi thành công ty cổ phần.
44/2018/TT-BTC 11/06/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, thẩm định quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
43/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản tố tụng hình sự.
41/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
12/2018/TT-NHNN 10/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
37/2018/TT-BTC 03/05/2018
Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
06/2018/TT-BCT 20/04/2018
Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 33 trang.