Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1047/QĐ-BTC 14/07/2020
Quyết định về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính (từ ngày 14/7/2020)
14/2020/TT-BYT 10/07/2020
Thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
65/2020/TT-BTC 09/07/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
15/2020/TT-BTTTT 09/07/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”
14/2020/TT-BTTTT 08/07/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
64/2020/TT-BTC 08/07/2020
Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
16/2020/TT-BCT 07/07/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
2538/QĐ-BNN-VP 06/07/2020
Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
13/2020/TT-BTTTT 03/07/2020
Thông tư quy định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
1022/BC-BYT 03/07/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019
74/2020/TT-BCA 01/07/2020
Thông tư quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu
14/2020/TT-BCT 30/06/2020
hông tư Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
19/2020/TT-BGDĐT 29/06/2020
Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
61/2020/TT-BTC 22/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân
60/2020/TT-BTC 19/06/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
12/2020/TT-BCT 18/06/2020
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
13/2020/TT-BCT 18/06/2020
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
2553/QĐ-BYT 18/06/2020
Ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng, chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”
59/2020/TT-BTC 18/06/2020
Thông tư hướng lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý
10/2020/TT-BCT 15/06/2020
Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép
69/2020/TT-BQP 15/06/2020
Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ
54/2020/TT-BTC 12/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
55/2020/TT-BTC 12/06/2020
Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam
56/2020/TT-BTC 12/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
57/2020/TT-BTC 12/06/2020
Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
58/2020/TT-BTC 12/06/2020
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
52/2020/TT-BTC 10/06/2020
Hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
53/2020/TT-BTC 10/06/2020
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
04/2020/TT-BTNMT 03/06/2020
Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
51/2020/TT-BTC 02/06/2020
Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 34 trang.