Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5395/BNN-TCLN 30/06/2017
Triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
6667/VPCP-CN 27/06/2017
Tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016.
6373/VPCP-KTTH 23/06/2017
Xử lý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4914/BNN-VPĐP 23/06/2017
Xây dựng "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm".
4840/NHNN-HTQT 23/06/2017
Tiếp nhận khoản Viện trợ không hoàn lại cho Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung" vay vốn ngân hàng thế giới.
7686/BTC-CST 22/06/2017
Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.
6052/VPCP-V.I 22/06/2017
Công tác phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
3294/BYT-MT 22/06/2017
Chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017.
3141/BTNMT-TCMT 22/06/2017
Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
1973/BTP-PBGDPL 19/06/2017
Phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017.
2159/BHXH-BT 13/06/2017
Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới.
2291/LĐTBXH-PC 09/06/2017
Tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021.
771/TTg-KGVX 08/06/2017
Thực hiện Kết luận số 11-KL/TƯ ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.
471/UBDT-VP135 06/06/2017
Hướng dẫn phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2017.
4342/BKHĐT-HTX 06/06/2017
Hỗ trợ phát triển HTX trong CTMTQG Xây dựng nông thôn mới.
2302/BYT-AIDS 02/06/2017
Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo.
3853/NHNN-TD 01/06/2017
Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh bình Định về việc khoanh nợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do đợt mưa lũ cuối năm 2016.
2294/NHCS-TDNN 01/06/2017
Tháo gỡ khó khăn đối với người vay vốn để chăn nuôi lợn.
2160/LĐTBXH-QHLĐTL 01/06/2017
Thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương.
1503/BTP-PBGDPL 29/05/2017
Hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.
5283/VPCP-NN 29/05/2017
Chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
3732/BNN-XD 25/05/2017
Triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở rộng sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư.
6409/BTC-ĐT 25/05/2017
Hướng dẫn bổ sung việc thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
2575/BYT-ATTP 24/05/2017
Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV.
597/TTg-NN 08/05/2017
Một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi.
4341/VPCP-NC 08/05/2017
Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn VPPL trong hoạt động khai thác cát, sỏi.
3609/BNN-CN 08/05/2017
Chỉ đạo tiêu thụ thịt lợn.
3511/BNN-CN 08/05/2017
Giải pháp cấp bách nhằm ổn định phát triển chăn nuôi.
4491/BQP-TM 08/05/2017
Xây dựng Trạm ra đa thời tiết tại núi Vũng Chua thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.
01/BCĐCTMTQG-VPĐP 08/05/2017
Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 42 trang.