Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
133/VPCP-V.III 16/01/2013
v/v xử lý một số kiến nghị của các địa phương.
451/BTC-QLBH 15/01/2013
V/v UBND tỉnh Bình Định đề nghị mở rộng địa bàn triển khai thí điểm bảo hiểm vật nuôi
18352/BTC-QLBH 14/01/2013
V/v đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và phòng chống trục lợi bảo hiểm nông nghiệp
37/VPCP-V.I 14/01/2013
V/v khiếu nại của bà Bùi Thị Diện, tỉnh Bình Định
152/BTC-HCSN 14/01/2013
V/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
4741/BNV-CTTN 14/01/2013
V/v thành lập Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh.
17781/BTC-TCDN 10/01/2013
V/v phương án tái cơ cấu của Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ XNK Bình Định (Pisico)
4682/BVHTTDL-KHTC 10/01/2013
V/v hướng dẫn thực hiện vốn bố trí từ phí CTMTQG về văn hóa năm 2013
18282/BTC-HCSN 10/01/2013
V/v Kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2012 (đợt 3)
119/VPCP-KTN 10/01/2013
V/v chủ động phòng chống hạn, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2013
18291/BTC-ĐT 09/01/2013
V/v thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012
13/VPCP-TCCV 09/01/2013
V/v nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, địa phương
11/UBND 08/01/2013
V/v đề nghị hỗ trợ tìm kiếm tàu cá mất tích mang số hiệu QB93469TS
0044/CV-LS-BHCD 08/01/2013
V/v phòng chống ATNĐ ngày 3/1/2013
54/NHNN-QLNS 08/01/2013
V/v triển khai mạng lưới mua bán vàng miếng
26/VPCP-HC 08/01/2013
V/v giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
01/BTC-KTN 08/01/2013
V/v hỗ trợ quảng bá thông tin về Hội nghị
61/VPCP-KTTH 08/01/2013
V/v bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
18003/BTC-NSNN 05/01/2013
V/v dành 50% số tăng thu ngân sách địa phương năm 2011 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2012
17927/BTC-KBNN 05/01/2013
V/v triển khai quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN
17794/BTC-ĐT 05/01/2013
V/v thu hồi các khoản vốn NSNN, vốn TPCP năm 2011 bố trí không đúng quy định
17900/BTC-ĐT 05/01/2013
V/v hỗ trợ, bố trí và tạm ứng vốn năm 2013
10649/VPCP-V.III 05/01/2013
V/v thực hiện Nghị quyết số 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn
10883/BKHĐT-GSTĐĐT 05/01/2013
V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012
17960/BTC-ĐT 04/01/2013
V/v điều chính kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Bình Định
3684/BKHCN-TCCB 04/01/2013
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011 (kỳ thi thư 2)
18224/BTC-ĐT 03/01/2013
V/v điều chỉnh tên danh mục dự án theo văn bản số 17288/BTC-ĐT ngày 12/12/2012 của Bộ Tài Chính
4338/BNN-TCCB 03/01/2013
V/v thi nâng ngạch Kiểm dịch viên động - thực vật lên Kiểm dịch viên chính động - thực vật năm 2012
2227/TTg-KTTH 03/01/2013
V/v thời hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012
03/TB-BQLĐT 03/01/2013
V/v Thông báo thời gian chặn dòng và cảnh báo vùng lụt bán ngập công trình Đập dâng Văn phong, tỉnh Bình Định.
Hiển thị trang: 41 trong tổng số 42 trang.