Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
12867/BGTVT-VT 21/11/2017
Chấp thuận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Xuân Nam tổ chức đoàn Caravan ô tô cho khách quốc tịch Đức vào tham giao giao thông tại Việt Nam.
12093/VPCP-NN 17/11/2017
Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón.
152/TWPCTT 15/11/2017
Tổ chức triển khai tinh toán, vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông.
583/CVHHQNh-PC 15/11/2017
Cập nhật báo cáo triển khai công tác trục vớt, cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu.
3043/TCMT-VP 13/11/2017
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
9134/NHNN-TD 13/11/2017
V/v hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 và mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.
11901/VPCP-TCCV 13/11/2017
Biên chế kiểm lâm trong cả nước.
11710/VPCP-CN 09/11/2017
Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch về tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển.
5763/BTNMT-TCCB 09/11/2017
Báo cáo kết quả bổ nhiệm CDNN và xếp lương và nhu cầu đào tạo viên chức đôi với viên chức ngành TNMT.
8932/BKHĐT-KTNN 09/11/2017
Hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM.
11630/VPCP-NN 09/11/2017
Báo cáo kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tái định cư các dự án thủy điện.
3601/BKHCN-PTTTDN 09/11/2017
Phối hợp tổ chức Chương trình "khoa học và Công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ-Tây Nguyên năm 2018".
159/TWPCTT 07/11/2017
Tăng cường thời lương phát sóng và sư dụng tài liệu hướng dẫn PCTT.
11465/VPCP-KTTH 03/11/2017
Gia hạn nợ, kéo dài thời gian ân hạn đối với chủ tàu vỏ thép.
12140/BQP-TM 27/10/2017
Thực hiện dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng.
1593/TTg-NN 27/10/2017
Trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 – 2020) cấp tỉnh.
11034/VPCP-KGVX 27/10/2017
Tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải tại khu vực nông thôn.
4110/LĐTBXH-BHXH 25/10/2017
Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã.
8445/BNN-TY 19/10/2017
Về việc khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017.
8444/BNN-TY 19/10/2017
Về việc tăng cường phòng, chống bệnh LMLM gia súc.
8210/BNN-QLDN 19/10/2017
Xây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp.
1559/TTg-ĐMDN 19/10/2017
Sắp xếp, đổi mới các công ty thủy lợi, thủy nông.
8304/BKHĐT-KTNN 19/10/2017
Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kê hoạch vốn ĐTPT năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
2412/ĐCKS-KS 02/10/2017
Thực hiện nghĩa vụ khi Giấy phép khai thác chấm dứt hết hiệu lực.
1413/TTg-NN 02/10/2017
Phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định.
2187/BXD-QHKT 02/10/2017
Thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
9923/VPCP-CN 02/10/2017
Tình hình quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi, đá ốp lát trên phạm vi toàn quốc.
10132/VPCP-TTĐT 27/09/2017
V/v chính thức gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền.
8934/BCT-XNK 25/09/2017
Thông báo mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào (mẫu mới).
6734/BNN-TCTS 05/09/2017
Trả lời Công văn số 3546/UBND-KT ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định.
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 42 trang.