Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1675/BTNMT-TCQLĐĐ 19/04/2018
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định.
2385/BKHĐT-KTCN 19/04/2018
Điều chỉnh đầu tư Dự án kéo lưới điện quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu, Bình Định.
1064/BTTTT-THH 18/04/2018
Đôn đốc xây dựng, tổ chức triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương.
1939/TCHQ-GSQL 18/04/2018
Giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit để nung vôi được phép xuất khẩu.
2502/BNN-TCTS 18/04/2018
Tăng cường quản lý giống tôm nước lợ.
278/TTg-KGVX 10/04/2018
Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của QH về an toàn thực phẩm.
3307/BGTVT-VT 10/04/2018
Chấp thuận Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khải Quang tổ chức đoàn Caravan Thái lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam.
2231/BNN-TT 05/04/2018
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tròng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định.
190/UBDT-VP135 20/03/2018
Thực hiện Chương trình 135 năm 2018.
2082/VPCP-NN 14/03/2018
Cơ chế quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cá nóc để xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu cá nóc.
2512/BTC-HCSN 14/03/2018
Kinh phí mua vắc xin và hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng trong CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
77/LMHTXVN-VP 02/03/2018
Các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
1345/BNN-VPĐP 23/02/2018
Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn môi thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020.
1256/BNN-TY 23/02/2018
Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018.
417/CHHVN-AT&ANHH 12/02/2018
Trục vớt tàu chìm do cơn bão số 12 năm 2017 tại Quy Nhơn.
84/KN-TTKN 12/02/2018
Lắp đặt 300 thiết bị Movimar tại Bình Định.
1256/BGTVT-ATGT 12/02/2018
Tình hình trục vợt tàu chìm do cơn bão số 12 gây ra trên vùng biển tỉnh Bình Định.
1195/VPCP-KGVX 12/02/2018
Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ.
1138/VPCP-KGVX 12/02/2018
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm.
1101/BNN-KTHT 09/02/2018
Báo cáo tình hình dân di cư tự do.
2412/ĐCKS-KS 09/02/2018
Thực hiện nghĩa vụ khi Giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực.
25/TWPCTT 09/02/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT.
93/UBDT-VP 09/02/2018
Giới thiệu chữ ký của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc.
424/BNN-TCTS 09/02/2018
Chấn chỉnh công tác xác nhận chứng nhận thủy sản khai thác.
938/VPCP-NN 05/02/2018
Miễn tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị vũ trang nhân dân thuốc Bộ Quốc phòng.
662/BNN-TCCB 01/02/2018
Thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II đối với chức danh nghề nghiệp bảo vệ viên bảo vệ thực vật và chẩn đoán viên bệnh động vật.
722/VPCP-TTĐT 01/02/2018
Tăng cường sử dụng Công báo điện tử.
82/BNN-TCTS 26/01/2018
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020.
10933/BNN-QLDN 26/01/2018
Triển khai sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.
383/BNN-TCCB 26/01/2018
Thi nâng ngạch kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính.
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 42 trang.