Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3247/BKHĐT-KTĐN 19/05/2020
Hỗ trợ thu xếp học viên khóa đào tạo ELTO 53 tại New Zealand về Việt Nam
132/CP-KTTH 10/04/2020
Đính chính Nghị định số 41/2020/NĐ-CP
2404/BTC-HCSN 04/03/2020
Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
3556/VPCP-NN 08/05/2019
Tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.
343/BXD-KTXD 11/03/2019
Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động.
7719/BYT-KH-TC 03/01/2019
Công bố hết hiệu lực của Văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
3217/TCMT-QLCT 02/10/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg.
6548/BNN-QLCL 30/08/2018
Xây dựng, phê duyệt Dự án khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc.
10205/BTC-NSNN 30/08/2018
Kinh phí một số chính sách an sinh xã hội.
4585/BYT-ATTP 13/08/2018
Đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
7417/VPCP-QHĐP 09/08/2018
Triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV.
5614/BNN-TC 03/08/2018
Hướng dẫn công tác quyết toán dự án hoành thành Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự pháp triển bền vững".
372/2018/ENV 31/07/2018
Cập nhật quy định xử lý tang vật là ĐVHD theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP.
6294/VPCP-KSTT 09/07/2018
V/v Thực hiện công tác cải cách hành chính.
5509/BGTVT-KCHT 11/06/2018
Quản lý khai thác, bảo trì các công trình dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA.
3842/BNN-XD 28/05/2018
Triển khai Gói thầu Bình Định-08-XL thuộc Tiểu dự án Kênh N24-Hệ thống tưới Văn Phong, Dự án Phát triển tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.
3977/BTC-QLCS 23/05/2018
Giảm tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuốc Bộ Quốc phòng.
1213/UBND-NC 23/05/2018
Phúc đáp Công văn số 1943/UBND-KT ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Bình Định.
3964/VPCP-KGVX 11/05/2018
Quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn.
590/TTg-CN 11/05/2018
Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh QHCXD Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định.
4001/VPCP-NC 10/05/2018
Vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.
321/CDTNB-KH&QLHDT 10/05/2018
Mua thóc tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh kế hoạch năm 2018.
221/BIĐ2 09/05/2018
Hỗ trợ ngư dân.
2683/BKHĐT-QLĐT 07/05/2018
Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
3146/BNN-QLCL 04/05/2018
Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê.
219/VP-UBQGTKCN 04/05/2018
Cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên cho các phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2367/BKHĐT-HTX 23/04/2018
Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình MTQG nông thôn mới.
3518/VPCP-KSTT 20/04/2018
Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh năm 2018.
1619/BTNMT-KHTC 19/04/2018
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
1627/BTNMT-TCQLĐĐ 19/04/2018
Rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bình Định.
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 42 trang.