Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
476/KH-HĐDT13 08/07/2013
Việc thực hiên chính sách đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số - từ 2010 đến tháng 6/2013.
268/KH-BDN 23/05/2013
Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII.
934/KH-TTCP 06/05/2013
Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.
675/KH-TTCP 09/04/2013
Theo dõi, kiểm tra nắm tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ năm 2013.
1660/KH-BQP 20/03/2013
Tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (2002-2012)
39/KH-BCĐ 138/CP 20/03/2013
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013.
47/KH-UBATGTQG 18/03/2013
Tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm.
87/KH-CDQTV 05/03/2013
Kiểm tra, khảo sát việc thi hành luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ năm 2013.
23/KH-TCTK 05/03/2013
Tính toán số liệu chính thức năm 2011 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
04/KH-HĐTĐKT 27/02/2013
Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013)
360/KH-UBTVQH13 26/02/2013
Tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003.
170/KH-HĐGDQP 19/02/2013
Giao chỉ tiêu cán bộ đối tượng 2 dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2013.
315/KH-UBND 06/02/2013
Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ - 2013.
09/KH-UBATGTQG 29/01/2013
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013.
07/KH-UBQG-BCA 24/01/2013
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015.
01/KH-BCĐ130(VPTT) 16/01/2013
Chỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2013.
1343/KH/BGDĐT-HLHPNVN 14/01/2013
Thực hiện chuyên đề Giáo dục mầm non giai đoạn 2012-2015 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 3 trang.