Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6662/KH-BQP 22/08/2014
Phân công phối hợp thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014)
1764/KH-BCĐĐA 20/08/2014
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016" năm 2015.
1139/KH-TM 12/08/2014
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niêm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2015)
2754/KH-BNV 06/08/2014
Triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
134/KH-UBATGTQG 30/07/2014
Kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy.
17/KH-HĐTĐKT 23/07/2014
Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014.
109/KH-UBATGTQG 30/06/2014
Tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2014.
1836/KH-BCĐNNVDL 18/06/2014
Chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch.
13/KH-HĐTĐKT 09/06/2014
Tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
1746/KH-BNV 02/06/2014
Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
160/KH-BCĐ 27/05/2014
Giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2014.
69/KH-UBATGTQG 29/04/2014
Tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.
395/KH-BCĐĐA 25/03/2014
Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016" năm 2014.
02/KH-TGCP 24/03/2014
Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến công tác tôn giáo năm 2014.
2309/KH-ĐGS 18/03/2014
Kế hoạch giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
40/KH-UBATGTQG 18/03/2014
Triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
62 KH/HLVN 18/03/2014
Khảo sát làm việc của Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam với một số tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh và Ban cán sự đảng, Lãnh đạo một số bộ, ngành trực thuộc Trung ương.
33/KH-UBATGTQG 06/03/2014
Kế hoạch tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn.
39/KH-UBQG 04/03/2014
Công tác phòng, chống ma túy năm 2014.
20/KH-BCDD138/CP 19/02/2014
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014.
29-KH/BCĐTW(ĐA61) 07/02/2014
Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2014.
1440/KH-UBQPAN13 07/02/2014
Kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về căn cước công dân.
2033/KH-CQTT 20/01/2014
Kế hoạch công tác phòng không nhân dân và hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân Trung ương năm 2014.
331/KH-BCĐ 13/01/2014
Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014.
3177/KH-TTCP 10/01/2014
Thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016.
620/KH-HĐDT13 06/01/2014
Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc bố trí dân cư các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, dan cư trú trong khu rừng đặc dụng.
252/KH-BCĐQG1237 19/11/2013
Triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
566/KH-BDN 22/10/2013
Phối họp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIII từ ngày 21/10/2013 đến ngày 6/12/2013.
483/KH-UBTVQH13 22/08/2013
Triển khai thực hiện các nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014.
1711/KH-TTCP 05/08/2013
Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 3 trang.