Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1186/QĐ-BTP 21/05/2020
Ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
1506/KHLT-BHXH-BĐVN 15/05/2020
Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân-Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
198/KH-BCA-BNNPTNT 04/05/2020
Tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BCA-BNNPTNT, ngày 16/6/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và PTNT; xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai Bộ
987/QĐ-BGDĐT 17/04/2020
Ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
216/QĐ-UBQGƯPSCTN&TKCN 16/04/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng
217/QĐ-UBQGƯPSCTN&TKCN 16/04/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển
1105/KH-BTP 27/03/2020
Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng
961/KH-BCĐ 09/02/2018
Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bô, nhan dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" năm 2018.
52/KH-UB 05/02/2018
Công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phố sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
10293/KH-BNN-QLCL 02/01/2018
Thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020.
1365/KH-UBDT 14/12/2017
Tuyên truyền Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thứ và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ I năm 2017.
60-KH/BCĐTW(ĐA61) 05/04/2017
Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2017.
1597/KH-UBND 28/03/2017
Tổ chức hội nghị "Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng với các tỉnh tròng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung".
129/KH-UB 28/03/2017
Công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
213/KH-UBDT 22/03/2017
Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.
81/KH-ĐGS 01/03/2017
Thực hiện giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân; tổ chức khai thác nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh".
07/KH-BTNMT 21/11/2016
Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.
12885/KH-BGTVT 17/11/2016
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.
995/KH-BYT 11/11/2016
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hò Chí Minh" trong ngành Y tế giai đoạn 2016-2021.
131/KH-TTKQH 17/10/2016
Thực hiện giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016".
7608/KH-BNN-QLCL 19/09/2016
Thực hiện Chương trình phối hợp 90 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát an toàn thực phẩm 02 năm 2016-2017.
476/KH-BTTTT 11/03/2016
Thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới".
218/KH-BCĐ389 17/12/2015
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.
1276/KH-BVHTTDL 09/04/2015
Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015, tại tỉnh Nghệ An.
08-KH/BCĐTW(ĐA61) 24/03/2015
Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2015.
1161/KH-BNN-TCLN 25/02/2015
Triển khai Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020.
14/KH-UBATGTQG 10/02/2015
Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015.
809/KH-ĐGS 22/12/2014
Thực hiện giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014"
4770/KH-BNV 19/11/2014
Triển khai Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
258/KH-BCA-C66 29/08/2014
Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn chuyên sau Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 3 trang.