Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
299/TB-BTC 25/06/2015
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định.
1687/TB-SNN 16/06/2015
Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Bình Định.
180/TB-VPCP 04/06/2015
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
173/TB-VPCP 29/05/2015
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
175/TB-VPCP 29/05/2015
Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 năm (2009-2014) triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo.
166/TB-VPCP 26/05/2015
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
157/TB-VPCP 12/05/2015
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I năm 2015 và nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
145/TB-VPCP 05/05/2015
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo.
132/TB-VPCP 24/04/2015
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2015.
2732/TB-BNN-VP 21/04/2015
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị "Tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2014-2015, Kế hoạch triển khai khai thác cá vụ Nam năm 2015"
129/TB-VPCP 17/04/2015
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.
110/TB-VPCP 10/04/2015
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung.
07/TB-HĐT 08/04/2015
Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2014.
824/TB-SNN 06/04/2015
Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
91/TB-VPCP 25/03/2015
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
169/TB-BGTVT 19/03/2015
Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về nội dung tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện (cả xe tải, xe khách) năm 2015.
04/TB-BCA-V11 04/03/2015
Kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA, ngày 21/11/2013 của liên Bộ Giao thông vận tải và Công an về kiểm soát trọng tải xe.
48/TB-VPCP 25/02/2015
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về tình hình triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
16/TB-VPCP 14/02/2015
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
88/TB-BGTVT 13/02/2015
Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp với UBND tỉnh Bình Định về việc giải quyết kinh phí phát sinh trong công tác GPMB của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định.
39/TB-VPCP 11/02/2015
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, nhiệm vụ giải pháp năm 2015 và định hướng về kế hoạch 05 năm 2016-2020.
16-TB/HNDTW 11/02/2015
Kết quả của Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014.
24/TB-VPCP 04/02/2015
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.
05/TB-VPCP 15/01/2015
Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.
07/TB-VPCP 13/01/2015
Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành tài nguyên và môi trường.
2965/TB-ĐCKS 08/01/2015
Về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên Đức.
2967/TB-ĐCKS 08/01/2015
Về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Hoàn Cầu - Granite.
2968/TB-ĐCKS 08/01/2015
Về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty cổ phần VRG Đá Bình Định.
2966/TB-ĐCKS 08/01/2015
Về việc khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Đá Hoa Cương.
482/TB-VPCP 07/01/2015
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 14 trang.