Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
280/TB-VPCP 30/06/2017
Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.
278/TB-VPCP 30/06/2017
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.
4901/TB-BNN-TCTS 28/06/2017
Ý kiến kết luận của Thú trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị chuyên đề đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
4908/TB-BNN-VP 15/06/2017
Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Phát triển điều bền vững năm 2017.
107/TB-BTNMT 07/06/2017
Giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký của cán bộ lãnh đạo, quản lý Cục Biến đổi khí hậu.
238/TB-VPCP 05/06/2017
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh.
236/TB-VPCP 01/06/2017
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc.
321/TB-BCĐĐHG 24/05/2017
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 17/4/2017.
220/TB-VPCP 22/05/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam.
203/TB-VPCP 04/05/2017
Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020.
2907/TB-BNN-VP 17/04/2017
Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp.
3104/TB-BNN-VP 13/04/2017
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị toàn quốc về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
179/TB-VPCP 12/04/2017
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị "Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020".
161/TB-VPCP 31/03/2017
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.
1152/TB-LĐTBXH 28/03/2017
Tình hình tai nạn lao động năm 2016.
04/HĐTĐ 23/03/2017
Ý kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định.
139/TB-VPCP 15/03/2017
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo tiền ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 1 năm 2017.
111/TB-VPCP 06/03/2017
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.
89/TB-VPCP 01/03/2017
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam.
1611/TB-BNN-VP 01/03/2017
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.
77/TB-VPCP 22/02/2017
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng khi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp và dự lễ khởi động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam.
32/TB-VPCP 15/02/2017
Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.
73/TB-VPCP 15/02/2017
Thông báo kết luận của PTTg Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành tài nguyên và môi trường.
16/TB-VPCP 09/02/2017
Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
13/TB-VPCP 23/01/2017
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
4728/TB-BCĐTW 23/01/2017
Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương tại cuộc hợp tường kỳ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/20009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".
08/TB-VPCP 11/01/2017
Kết luận của Thủ tương Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam.
448/TB-VPCP 10/01/2017
Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
442/TB-VPCP 06/01/2017
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh".
440/TB-VPCP 06/01/2017
Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 14 trang.