Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
32/BC-UBATGTQG 10/03/2014
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 02 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 3 và quý II năm 2014.
37/BC-BCĐGĐTP 04/03/2014
Kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp", Luật giám định tư pháp (năm 2012 và 2013)
66/BC-UBQG 04/03/2014
Tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2013.
237/BC-TTCP 24/02/2014
Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra.
53/BC-BCĐ 13/02/2014
Sơ kết thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn I (2011-2013)
02/BC-ĐKT 08/02/2014
Kết quả kiểm tra chéo năm 2013 của Cum thi đua các tỉnh Duyên hải Miền trung.
28-BC/BCĐTW(Đ61) 07/02/2014
Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2013.
11/BC-BĐHĐA 343 07/02/2014
Kết quả thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ" năm 2013 Định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
23/BC-BTP 06/02/2014
Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2013.
657/BC-BCĐ 13/01/2014
Kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2013.
4435/BC-BNN 18/12/2013
Tổng kết, đánh giá 7 năm thi hành Luật Thanh niên và đề xuất, kiến nghị.
431/BC-UBATGTQG 25/11/2013
Sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
525/BC-UBTVQH13 29/10/2013
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.
236/BC-BVHTTDL 25/10/2013
Tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.
197/BC-BTP 06/09/2013
Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2013.
456/BC-BDN 27/08/2013
Kết quả giảm sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân tại tỉnh Bình Định.
146/BC-BTC 18/06/2013
Tình hình thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
133/BC-UBATGTQG 07/06/2013
Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2013.
146/BC-CP 05/06/2013
Việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.
62/BC-DHMT 17/04/2013
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
111/BC-VP 16/04/2013
Kết quả hoạt động phối hợp giữa Văn phòng Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 với Văn phòng các Tỉnh (Thành) ủy, Văn phòng UBND các tỉnh (thành phố) trên địa bàn Quân khu và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên năm 2012, phương hướng hoạt động phối hợp năm 2013.
1142/BC-ĐGS 11/04/2013
Kết quả giám sát tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi về tỉnh hình thực hiện NSNN năm 2012, triển khai thực hiện dự toán NSNN những tháng đầu năm 2013; quyết toán NSNN năm 2011; thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT.
988/BC-BNV 03/04/2013
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2013.
907/BC-BNV 02/04/2013
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận.
964/BNG-LS 29/03/2013
Về tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay"
91/BC-BCĐ138 13/03/2013
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2012.
50/BC-TƯHCTĐ 12/03/2013
Kết quả Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Quý Tỵ - 2013.
36/UBATGTQG 06/03/2013
Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2013.
21/UBATGTQG 06/02/2013
Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 1 - nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013.
147/BC-VPQH 29/01/2013
Kết quả của chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Ngãi.
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 3 trang.