Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
133/BC-UBDT 21/10/2016
Kết quả thực hiện Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
184/BC-BVHTTDL 17/10/2016
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
7108/BC-BNN-TCLN 13/09/2016
Tình hình thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
41-BC/BCĐTW(ĐA61) 22/08/2016
Kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
58/BC-BCĐ 03/08/2016
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2016.
6324/BC-BNN-QLDN 03/08/2016
Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
35/BC-UBDT 26/03/2016
Tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020.
15/BC-UBDT 18/02/2016
Tình hình thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số".
101/BC-UBDT 24/08/2015
Tình hình thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2015.
31-BC/BCĐTW(ĐA61) 27/07/2015
Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
48-BC/BCĐTW(ĐA61) 24/03/2015
Kết quả chỉ đạo thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2014; nhiệm vụ năm 2015.
12/BC-UBDT 25/02/2015
Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện, lần thứ II - năm 2014.
06/BC-UBDT 02/02/2015
Tình hình thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
7827/BC-BCĐ 01/10/2014
Đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
376-BC/BTGTU 19/09/2014
Báo cáo tình hình gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020"
431/BCA-C41 26/08/2014
Tình hình, kết quả thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (từ ngày 01/6 đến 30/6/2014)
155/BC-UBATGTQG 14/08/2014
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014.
2880/BC-BNV 11/08/2014
Kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015.
1633/BC-TTCP 23/07/2014
Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.
158/BC-BVHTTDL 23/07/2014
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
153/BC-BTP 09/07/2014
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014.
121/BC-BTP 03/06/2014
Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 5 năm 2014.
44/BC-UBDT 12/05/2014
Sơ kết hai năm (2012-2013) thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
689/BC-HĐDT13 11/04/2014
Kết quả khảo sát thực trạng giáo dục dân tộc cấp Trung học phổ thông.
62/BC-UBATGTQG 09/04/2014
Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2014.
864/BNG-LS 31/03/2014
Về tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg về "Tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay"
74/BC-BTP 31/03/2014
Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 3 năm 2014.
751/BC-BNN-TCLN 21/03/2014
Báo cáo 02 năm thực hiện Chỉ thị 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.
829/BC-BNV 18/03/2014
Kết quả đánh giá, phân loại việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã năm 2013.
32/BC-UBATGTQG 10/03/2014
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 02 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 3 và quý II năm 2014.
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 3 trang.