Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/CT-TTg 07/02/2014
Về việc triển khai thi hành Luật đất đai.
27/CT-TTg 31/12/2013
Về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.
09/CT-BYT 17/12/2013
Về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.
4339/CT-BNN-XD 17/12/2013
V/v tăng cường quản lý công tác đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
25/CT-TTg 10/12/2013
Về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
24/CT-BCT 13/11/2013
Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
21/CT-TTg 21/10/2013
Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước.
20/CT-TTg 08/10/2013
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa.
19/CT-TTg 24/09/2013
Về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con quốc tế.
3004/CT-BGDĐT 09/09/2013
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014.
16/CT-BGTVT 05/09/2013
Về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.
18/CT-BCT 04/09/2013
Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương.
17/CT-TTg 26/08/2013
Về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.
02/CT-BTC 15/08/2013
Về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013.
12/CT-BGTVT 08/08/2013
Về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ.
16/CT-TTg 05/08/2013
Về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước.
2415/CT-BNN-BVTV 31/07/2013
Về việc tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau để đảm bảo an toàn thực phẩm.
2362/CT-BNN-TCLN 16/07/2013
Về việc tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
15/CT-TTg 09/07/2013
Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
14/CT-TTg 08/07/2013
Về tăng cường quản ý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.
13/CT-TTg 01/07/2013
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
03/CT-BTNMT 01/07/2013
Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
12/CT-TTg 28/06/2013
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải.
10/CT-TTg 25/06/2013
Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
11/CT-BCT 05/06/2013
Về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.
09/CT-TTg 29/05/2013
V/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013.
08/CT-TTg 29/05/2013
Về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.
07/CT-TTg 27/05/2013
V/v đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020"
02/CT-BTNMT 18/04/2013
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
05/CT-TTg 10/04/2013
Về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 8 trang.