Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
28/CT-TTg 17/09/2014
Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
27/CT-TTg 03/09/2014
Về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
3008/CT-BGDĐT 27/08/2014
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015.
42/CT-BTTTT 22/08/2014
Về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí.
25/CT-TTg 20/08/2014
Về việc điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014.
23/CT-TTg 14/08/2014
Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
22/CT-TTg 14/08/2014
Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
24/CT-TTg 12/08/2014
Về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.
18/CT-TTg 26/07/2014
Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
23/CT-BCT 23/07/2014
Về việc tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện.
02/CT-BTNMT 09/07/2014
Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
07/CT-BYT 07/07/2014
Về việc tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế.
16/CT-TTg 24/06/2014
Về việc tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Phát triển ngành Cơ khí Việt Nam.
17/CT-TTg 24/06/2014
Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.
14/CT-TTg 20/06/2014
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
13/CT-TTg 03/06/2014
Đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương.
11/CT-TTg 27/05/2014
Về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.
11/CT-BGTVT 22/05/2014
Về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.
15/CT-BCT 22/05/2014
Về việc thực hiện công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện.
1537/CT-BGDĐT 13/05/2014
Về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
12/CT-BCT 06/05/2014
Về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới.
10/CT-TTg 06/05/2014
Về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.
09/CT-TTg 29/04/2014
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
08/CT-TTg 16/04/2014
Về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.
07/CT-TTg 25/03/2014
Về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.
06/CT-TTg 20/03/2014
Về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
04/CT-TTg 11/03/2014
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
03/CT-TTg 28/02/2014
Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
167/CT-BNN-TTr 10/02/2014
Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
02/CT-TTg 07/02/2014
Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 8 trang.