Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/CT-TTg 01/02/2016
Về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
04/CT-BTTTT 01/02/2016
Về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.
66/CT-BTL 27/01/2016
Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
04/CT-BVHTTDL 27/01/2016
Về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.
30/CT-TTg 09/12/2015
Về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.
01/CT-BXD 24/11/2015
Về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.
26/CT-TTg 21/10/2015
Về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
25/CT-TTg 07/10/2015
Về tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
15/CT-BCT 06/10/2015
Về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
7124/CT-BNN-TY 16/09/2015
Về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.
23/CT-TTg 07/09/2015
Về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
19/CT-TTg 04/08/2015
Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.
20/CT-TTg 04/08/2015
Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển.
11/CT-TTg 23/06/2015
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
13/CT-TTg 16/06/2015
Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
10/CT-TTg 04/06/2015
Về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.
06/CT-TTg 04/05/2015
Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.
05/CT-BGTVT 10/04/2015
Về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa.
04/CT-TTg 09/04/2015
Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015.
05/CT-TTg 09/04/2015
Về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
2588/CT-BNN-TCTL 09/04/2015
Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015.
55-CT/TU 17/03/2015
Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
1257/CT-BNN-TY 11/02/2015
Về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.
33/CT-BCT 23/01/2015
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
37/CT-TTg 08/01/2015
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
6036/CT-BGDĐT 30/12/2014
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục.
34/CT-TTg 19/12/2014
Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.
33/CT-TTg 14/11/2014
Về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
29/CT-TTg 23/09/2014
Về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015.
3575/CT-BGDĐT 22/09/2014
Về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 8 trang.