Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
28/CT-TTg 14/07/2020
Triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới
27/CT-TTg 10/07/2020
Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế
26/CT-TTg 24/06/2020
Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020
25/CT-TTg 04/06/2020
Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp
3426/CT-BNN-TCTL 22/05/2020
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi
3110/CT-BNN-KH 08/05/2020
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025
20/CT-TTg 07/05/2020
Chỉ thị về Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
1048/CT-BGDĐT 28/04/2020
Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
19/CT-TTg 24/04/2020
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
19/CT-TTg 24/04/2020
Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
01/CT-BKHCN 21/04/2020
Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19
01/CT-BKHCN 21/04/2020
Chỉ thị nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.
17/CT-TTg 13/04/2020
Chỉ thị tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
18/CT-TTg 13/04/2020
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
16/CT-TTg 31/03/2020
Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
06/CT-BYT 28/03/2020
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế
15/CT-TTg 27/03/2020
Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19
14/CT-TTg 24/03/2020
Chỉ thị về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
13/CT-TTg 11/03/2020
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
12/CT-TTg 09/03/2020
Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, dịch bệnh gia súc, gia cầm
11/CT-TTG 02/05/2019
Một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
05/CT-TTg 13/03/2019
Chỉ thị tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
03/CT-TTg 19/02/2019
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 10/5/2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.
02/CT-TTg 31/01/2019
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
01/CT-TTg 08/01/2019
Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
9864/CT-BNN-BVTV 28/12/2018
Tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.
9747/CT-BNN-TY 28/12/2018
Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.
32/CT-TTg 13/12/2018
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.
31/CT-TTg 15/11/2018
Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.
30/CT-TTg 06/11/2018
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 8 trang.