Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
78/NQ-CP 22/05/2020
Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký bản ghi nhớ với Diễn đàn kinh tế Thế giới và Trung tâm liên kết Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam
75/NQ-CP 21/05/2020
Xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu
70/NQ-CP 14/05/2020
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020
67/NQ-CP 12/05/2020
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
68/NQ-CP 12/05/2020
Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
60/NQ-CP 29/04/2020
Nghị quyết về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID - 19
58/NQ-CP 27/04/2020
Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
50/NQ-CP 17/04/2020
Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
41/NQ-CP 09/04/2020
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020
42/NQ-CP 09/04/2020
Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
18/2020/TT-BTC 31/03/2020
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
37/NQ-CP 29/03/2020
Nghị quyết về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19
413/QĐ-TTg 24/03/2020
Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
1022/QĐ-BNN-TCTS 24/03/2020
Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30/NQ-CP 12/03/2020
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
03/CT-BGTVT 12/03/2020
Chỉ thị Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe
28/NQ-CP 10/03/2020
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020
23/NQ-CP 12/04/2019
Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 3/2019.
653/2019/UBTVQH14 01/04/2019
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.
12/NQ-CP 28/02/2019
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.
162/NQ-CP 16/01/2019
Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2018.
73/2018/QH14 28/12/2018
Sao Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14/11/2018 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.
69/2018/QH14 13/12/2018
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
74/2018/QH14 13/12/2018
Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
125/NQ-CP 25/10/2018
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
110/NQ-CP 04/09/2018
Về một số nhiệm vụ chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
58/2018/QH14 24/07/2018
về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
76/NQ-CP 22/06/2018
Về công tác phòng chống thiên tai.
74/NQ-CP 14/06/2018
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2018.
71/NQ-CP 11/06/2018
Nghị quyết một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 5 trang.