Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
653/2019/UBTVQH14 01/04/2019
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.
73/2018/QH14 28/12/2018
Sao Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14/11/2018 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.
69/2018/QH14 13/12/2018
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
74/2018/QH14 13/12/2018
Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
58/2018/QH14 24/07/2018
về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
459/NQ-UBTVQH14 02/01/2018
Tiếp tục nâng cáo hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm đảm quốc phòng an ninh.
48/2017/QH14 29/12/2017
Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
43/2017/QH14 11/07/2017
Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.
322/NQ-UBTVQH14 04/01/2017
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh".
32/2016/QH14 26/12/2016
Tiếp tục nâng cáo hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
112/2015/QH13 06/01/2016
Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trương, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.
916/NQ-UBTVQH13 12/05/2015
Về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015.
809/KH-ĐGS 22/12/2014
Thực hiện giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014"
820/NQ-UBTVQH13 24/10/2014
Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014"
783/NQ-UBTVQH13 23/07/2014
Về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2015.
75/2014/QH13 02/07/2014
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.
800/TB-VPQH 29/04/2014
Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26.
718/NQ-UBTVQH13 13/01/2014
Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
719/2014/UBTVQH13 13/01/2014
Hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
620/KH-HĐDT13 06/01/2014
Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc bố trí dân cư các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, dan cư trú trong khu rừng đặc dụng.
621/NQ-HĐDT13 06/01/2014
Thành lập Đoàn giám sát: "Tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc bố trí dân cư các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, dân cư trú trong khu rừng đặc dụng"
69/2013/QH13 19/12/2013
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 1 trang.