Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
16-TB/HNDTW 11/02/2015
Kết quả của Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014.
14/KH-UBATGTQG 10/02/2015
Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015.
06/BC-UBDT 02/02/2015
Tình hình thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
46/HVCTQG-VP 29/01/2015
V/v mạo danh cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
145/ĐHQG-BB 27/01/2015
Biên bản làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và lãnh đạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
60/QĐ-TCTL-VP 27/01/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính.
11/QĐ-CHHVN 21/01/2015
Bổ sung Quyết định số 1011/QĐ-CHHVN ngày 23/10/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố mở Bến cảng Tân Cảng Quy Nhơn.
04/QĐ-BCĐLNKT 20/01/2015
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.
34/UBDT-PC 20/01/2015
V/v phối hợp tổ chức các hoạt động của Tiểu Đề án 2 năm 2015.
623/QĐ-TCLN-VP 15/01/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV trực thuộc Cục Kiểm lâm.
5467/BHXH-CSXH 13/01/2015
V/v thực hiện thu và giải quyết hưởng BHXH kể từ ngày 01/5/2013.
15/QĐ-TCTL-VP 09/01/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra.
11/QĐ-TCTL-VP 09/01/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản.
10/QĐ-TCTL-VP 09/01/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn.
09/QĐ-TCTL-VP 09/01/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục.
16/QĐ-TCTL-VP 09/01/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai.
2965/TB-ĐCKS 08/01/2015
Về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên Đức.
2967/TB-ĐCKS 08/01/2015
Về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Hoàn Cầu - Granite.
2968/TB-ĐCKS 08/01/2015
Về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty cổ phần VRG Đá Bình Định.
2966/TB-ĐCKS 08/01/2015
Về việc khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Đá Hoa Cương.
04/2014/TT-UBDT 23/12/2014
Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc.
6827/EVNCPC-QLĐT 23/12/2014
V/v Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
41/2014/TT-NHNN 23/12/2014
Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.
01/VBHN-UBDT 22/12/2014
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.
2791/HD-VP 12/12/2014
Về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
174/MTTW-BTT 28/11/2014
V/v đề nghị triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
470/QĐ-UBDT 25/11/2014
Phê duyệt kế hoạch thanh tra và một số nhiệm vụ trọng tâm khác của Thanh tra Ủy ban Dân tộc năm 2015.
138/VNFF-BĐH 25/11/2014
V/v rà soát kết quả Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng phục vụ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
1400/QĐ-TLĐ 21/11/2014
Về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của tổ chức Công đoàn đến năm 2020.
2382/BQLDA2-PID9 18/11/2014
V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn do người dân địa phương cản trở mặt bằng thi công Dự án đầu tư mở rông Quốc lộ 1 đoạn Km 1153 - Km 1212+400 tỉnh Bình Định.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 17 trang.