Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
27/2015/TT-NHNN 23/12/2015
Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
218/KH-BCĐ389 17/12/2015
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.
660/QĐ-UBDT 15/12/2015
Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc.
21/2015/TT-NHNN 24/11/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNH ngày 15/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
207/BTCĐH-VI 13/11/2015
V/v tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
192/QĐ-BCĐNNTNMTB 04/11/2015
Ban hành Quy định quản lý các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi thường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
601/QĐ-UBDT 04/11/2015
Công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặt biệt khó khăn, xã khu vực I,II,III thuộc vùng dân tộc và miền núi.
276/QĐ-TTr 07/10/2015
Về việc thanh tra thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009, Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ tại tỉnh Bình Định.
14/BCĐTW-VPĐP 08/09/2015
V/v chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới.
101/BC-UBDT 24/08/2015
Tình hình thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2015.
01/2015/TT-UBDT 18/08/2015
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.
10/2015/TT-NHNN 04/08/2015
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
266/HMTg 29/07/2015
Thí điểm hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường qua thư điện tử.
31-BC/BCĐTW(ĐA61) 27/07/2015
Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
5018/NHNN-TD 07/07/2015
V/v hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do hạn hán kéo dài.
1446-TB/TU 01/07/2015
Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1687/TB-SNN 16/06/2015
Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Bình Định.
941/QBVMT-TDKTT 12/06/2015
V/v cho vay với lãi suất ưu đãi năm 2015.
561/UBDT-CSDT 11/06/2015
V/v áp dụng chính sách đối với địa bàn ĐBKK.
57/QĐ-TWPCTT 29/05/2015
Ban hành Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai.
41/QĐ-BCĐGNBV 08/04/2015
Về việc bổ sung, thay đổi danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
824/TB-SNN 06/04/2015
Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
894/BHXH-DVT 03/04/2015
V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp không thông dụng có giá trị cao bất hợp lý.
376/CPO-WB5 02/04/2015
V/v Một số thủ tục đấu thầu theo quy định của Nhà tài trợ đối với dự án WB5.
08-KH/BCĐTW(ĐA61) 24/03/2015
Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2015.
48-BC/BCĐTW(ĐA61) 24/03/2015
Kết quả chỉ đạo thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2014; nhiệm vụ năm 2015.
250/XD-CĐ 20/03/2015
V/v xử lý sai phạm trong đấu thầu.
55-CT/TU 17/03/2015
Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
1085/NHNN-TD 06/03/2015
V/v triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
12/BC-UBDT 25/02/2015
Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện, lần thứ II - năm 2014.
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 17 trang.