Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1414/QĐ-BHXH 17/10/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương.
524/QĐ-UBDT 17/10/2016
Thành lập Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc thuộc Học viện Dân tộc.
519/QĐ-UBDT 17/10/2016
Thành lập Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc thuộc Học viện Dân tộc.
131/KH-TTKQH 17/10/2016
Thực hiện giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016".
14-CT/TU 28/09/2016
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".
507/QĐ-UBDT 26/09/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc.
01/QCPH/UBDT-HĐDT 19/09/2016
Phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc.
263/TKCNII 19/09/2016
V/v thường trực tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tại Bình Định.
11/BCĐCCHC 16/09/2016
V/v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.
03/2016/QĐ-KTNN 13/09/2016
Ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.
3220/BHXH-CSXH 05/09/2016
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016.
957/UB-PA 01/09/2016
V/v không cấp Giấy Đăng ký Hoạt động cho tổ chức The Korean Counci/Hàn Quốc tại Việt Nam.
330-TB/TU 30/08/2016
Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
149/QĐ-ƯDCNTT 23/08/2016
Phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.
40-QĐ/BCĐTW(ĐA61) 22/08/2016
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020".
41-BC/BCĐTW(ĐA61) 22/08/2016
Kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
92/QĐ-TWPCTT 11/08/2016
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016.
91/QĐ-TWPCTT 11/08/2016
Về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tại năm 2016.
05-KL/TW 01/08/2016
Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CHỦ TỊCH/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
5618/NHNN-TD 29/07/2016
V/v thời gian thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
978/JPA-TM 11/07/2016
V/v Tăng cường chuyến bay tuyến Quy Nhơn - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.
2578/BHXH-DVT 11/07/2016
V/v hướng dẫn bổ sung Công văn 556/BHXH-DVT ngày 23/02/2016.
1935/TL-BTC 28/06/2016
Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.
02/QCPH-VPUB-KL 28/06/2016
Phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Cục Kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
298/QĐ-UBDT 28/06/2016
Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.
917/QĐ-BHXH 20/06/2016
Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0
409/LMHTXVN-CSPT 14/06/2016
V/v tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuyển tiếp, đăng ký lại hợp tác xã xong trước ngày 01/7/2016.
20/CĐ-UBATGTQG 13/06/2016
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016.
18/CĐ-UBATGTQG 02/06/2016
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ.
41/QĐ-TWPCTT 23/05/2016
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016.
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 17 trang.