Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
244/UBDT-DTTS 23/03/2017
Triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
04/HĐTĐ 23/03/2017
Ý kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định.
213/KH-UBDT 22/03/2017
Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.
157/QĐ-BCĐCCTLBHXH 21/03/2017
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
204/QĐ-KTNN 17/03/2017
Ban hành Đề cương hướng dẫn kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị.
208/QĐ-KTNN 17/03/2017
Ban hành Đề cương kiểm toán công tác quản lý nha nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016.
156/CTPH-LMHTXVN-CCBVN 08/03/2017
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX Việt Nam với Hội Cựu chiến binh VN giai đoạn 2017 - 2022.
81/KH-ĐGS 01/03/2017
Thực hiện giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân; tổ chức khai thác nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh".
130/UBDT-VP135 01/03/2017
Thực hiện Chương trình 135 năm 2017.
265/QĐ-BHXH 27/02/2017
Sửa đổi quy định biển tên tại Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12/01/2017 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam.
08/TWPCTT 14/02/2017
Kiện toàn và cung cấp thông tin thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
2015/QĐ-KTNN 09/02/2017
Phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
12/QĐ-BCĐ138/CP 07/02/2017
Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.
4728/TB-BCĐTW 23/01/2017
Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương tại cuộc hợp tường kỳ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/20009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".
01/BC-UBQG 23/01/2017
Kết quả công tác về người khuyết tật năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
5385/BHXH-CSXH 16/01/2017
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
102/QĐ-BHXH 12/01/2017
Ban hành Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
1336/UBDT-CSDT 04/01/2017
Xác định địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
9671/NHNN-TD 28/12/2016
Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
2601/QĐ-BHXH 15/12/2016
Bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
4666/BHXH-CSXH 21/11/2016
Hướng dẫn vè mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
842/LMHTXVN-CSPT 17/11/2016
Triển khai thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
1701/QĐ-HĐBC 04/11/2016
Ban hành Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại Chương trình "Vinh danh Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới ".
184-CV/TU 27/10/2016
Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TU, Quyết định số 673/QĐ-TTg và Quyết định số 1267-QĐ/TU.
323/QĐ-UBCĐASW 24/10/2016
Ban hành Quy chế hoạt động của ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.
399-TB/TU 21/10/2016
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
133/BC-UBDT 21/10/2016
Kết quả thực hiện Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
317/QĐ-BCĐCTMTQG 20/10/2016
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
1518/QĐ-BHXH 18/10/2016
Ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần I
1518/QĐ-BHXH 18/10/2016
Ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần II
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 17 trang.