Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
414/QĐ-UBDT 28/07/2017
Phê duyệt danh sách thôn đạc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.
1415/PTM-DNN 28/06/2017
Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016".
4840/NHNN-HTQT 23/06/2017
Tiếp nhận khoản Viện trợ không hoàn lại cho Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung" vay vốn ngân hàng thế giới.
01/2017/TT-UBDT 22/06/2017
Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
02/2017/TT-UBDT 22/06/2017
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.
383/QĐ-HĐTV 19/06/2017
Phê duyệt Đề án Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
2159/BHXH-BT 13/06/2017
Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới.
471/UBDT-VP135 06/06/2017
Hướng dẫn phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2017.
3853/NHNN-TD 01/06/2017
Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh bình Định về việc khoanh nợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do đợt mưa lũ cuối năm 2016.
2294/NHCS-TDNN 01/06/2017
Tháo gỡ khó khăn đối với người vay vốn để chăn nuôi lợn.
1160/QĐ-ĐHYD/CTSV 29/05/2017
Buộc thôi học đối với học sinh kể từ học kỳ I năm học 2016-2017 (Đinh Công Thương).
838/QĐ-BHXH 29/05/2017
Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
321/TB-BCĐĐHG 24/05/2017
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 17/4/2017.
01/BCĐCTMTQG-VPĐP 08/05/2017
Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.
03-NQ/TU 26/04/2017
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
100/2017/QĐ-HNCT 25/04/2017
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020.
336/UBDT-TT 25/04/2017
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg.
595/QĐ-BHXH 14/04/2017
Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (Phần I)
595/QĐ-BHXH 14/04/2017
Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (Phần II)
595/QĐ-BHXH 14/04/2017
Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (Phần III)
201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX 12/04/2017
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
09/BC-HĐTĐ 12/04/2017
Kết qủa thẩm đinh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa Đồng Mít tỉnh Bình Định.
177/QĐ-BCĐCCHC 07/04/2017
Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
60-KH/BCĐTW(ĐA61) 05/04/2017
Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2017.
61-BC/BCĐTW(ĐA61) 05/04/2017
Kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2016 và nhiệm vụ 2017.
998/BHXH-CSXH 04/04/2017
Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
379/QĐ-KTNN 31/03/2017
Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền trung vốn vay ADB giai đoạn 2010-2016 (tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định).
257/UBDT-DTTS 31/03/2017
Triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
129/KH-UB 28/03/2017
Công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
23/BC-BCĐTW 24/03/2017
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 năm 2016.
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 17 trang.